Křečové žíly

Patologické změny žil na dolních končetinách, vedoucí k jejich zvětšování a poruše funkce. Povrchový systém žil odvádí krev do hlubokého systému, kterým se navrací odkysličená krev do srdce a plic k dalšímu okysličení.

Příznaky

Pouhým okem patrné zvětšené povrchové žíly na dolních končetinách, občas otoky, pocit těžkých nohou, sklon k dalším komplikacím.

Komplikace

Nejčastější je zánět a trombóza povrchových žil – projevuje se trvalou bolestí zanícené žíly, zarudnutím kůže v okolí, teplotou. Stav se léčí celkově antibiotiky, lokálně pak protizánětlivými mastmi a bandážemi.
Další komplikací může být trombóza a zánět hlubokých žil. Je způsobena např. zpomalením toku krve v hlubokém systému při velkých zevních křečových žilách, dlouhé sezení apod. Příznakem bývá silná bolest v lýtku, otok, někdy teplota. Trombóza hlubokých žil může vést k plicní embolii, proto se obvykle léčí za hospitalizace pomocí tzv.ředění krve a za užití bandáží.
Chronické a neléčené poruchy žilního systému vedou ke vzniku trvalých otoků, bércových vředů apod.

Léčba

1) Operační řešení
Principem operace je radikální odstranění povrchových patologických žil, po kterém se zvýší průtok krve hlubokým systémem a omezí se tak riziko budoucích případných tromboembolických komplikací.
Výkon se provádí v celkovém či epidurálním znecitlivění.

2) Operace laserem
Je indikována u pacientů, kteří preferují nadstandardní moderní postup. Operace spočívá v zavedení tenkého vodiče se zdrojem laserového záření do postižených žil s jejich následnou destrukcí zevnitř. Výhodou metody je minimalizace bolesti a pooperačních modřin, nevýhodou je cena zákroku – v současné době činí 15.000,- Kč u operace jedné končetiny, u výkonu na obou pak je cena 20.000,-Kč. 
Výkon se provádí v celkovém či epidurálním znecitlivění.

3) Konzervativní /neoperační/ postup
Je indikován jednak u dosud ne zcela rozvinutého onemocnění a u pacientů, kteří operační řešení buď odmítají či jejich celkový zdravotní stav operaci neumožňuje. Spočívá v nošení kompresních punčoch, užívání léků a mastí.

4) Sklerotisace varixů
Provádí se na menších povrchových žilách z kosmetické indikace. Spočívá ve vstřikování speciální látky přímo do žíly a následné několikadenní bandáži.