Když nás trápí křečové žíly (varixy)

Křečové žíly patří mezi rozšířená onemocnění a v současné době postihuje 45 – 55% populace. Problém varixů je problémem žen i mužů ve všech věkových skupinách. Nejsou-li křečové žíly léčeny, existuje riziko následných komplikací, mezi nejzávažnější patří vznik bércového vředu, tromboembolie a krvácení.
 

Příčinou vzniku křečových žil je poškození povrchního žilního systému, kdy se v povrchových žilách na nohou přestanou řádně uzavírat jednocestné chlopně a propouštějí krev nazpětTím dochází k jejich postupnému rozšiřování. Vzniknou tak křečové žíly, jak je známe. Na poškození chlopní má určitý vliv dědičnost (tito pacienti mají již od narození sníženou pevnost a elasticitu žilní stěny). Dalším faktorem je nadváha, vedoucí k větší zátěži žilního systému. Častější výskyt u žen je dán těhotenstvím. Žilní tlak v dolních končetinách v tomto období zvyšuje zvětšující se děloha. Důležitým faktorem je také sedavý způsob zaměstnání nebo dlouhodobé stání. Krevní tok je totiž podporován takzvanou svalovou pumpou, tedy pohybem svalů, které vedou k stlačení žil a tím i k urychlení žilního toku. Sedavý způsob zaměstnání nebo naopak dlouhodobé stání a nedostatek fyzické aktivity pak vede ke zpomalení toku, a v důsledku toho pak k typickým otokům a únavě dolních končetin. Nejčastěji jsou proto postiženi lidé pracující v kancelářích, prodavačky, kadeřnice, učitelky a podobně.

Prvními příznaky onemocnění jsou časté pocity únavy končetin, přechodné otoky, většinou v letních měsících, klidové bolesti končetin, nejčastěji v noci. Dále se objevují rozšířené žilky na dolních končetinách nebo později i typické vystouplé vinuté křečové žíly. Nejzávažnějším stavem jsou pak změny barvy a kvality kůže, zejména ztmavnutí a zatuhnutí otoku v okolí kotníků.

V léčbě křečových žil se používá několik terapeutických postupů. Jde jednak o konzervativní léčbu, kdy se kombinuje užívání léků, které způsobují zvýšení napětí žilní stěny a komprese žil s použitím kompresních punčoch. Konzervativní léčba může zmírnit obtíže pacienta, ke zmenšení či odstranění žil ale nikdy nevede. Odstranění křečových žil je možné pouze chirurgicky. Porušení žilních chlopní a následné rozšíření žilního kmene se zpětným tokem krve (tzv. refluxem) je stav nevratný a postupně se zhoršuje. Varixy se zvětšují, vzniká otok končetiny, často vlivem zhoršeného metabolizmu i ekzém, ztenčení podkoží a kůže. Posledním stádiem je vytvoření bércového vředu, který svého nositele zdravotně limituje. Operace křečových žil je v současné době velmi častým operačním výkonem. Kromě klasického radikálního výkonu prováděného v celkové anestezii nabízíme a také preferujeme naše zdravotnické zařízení nové, méně invazivní metody, které si získávají u pacientů stále větší oblibu, jako je například skleroterapie, endovenózní laserová terapie, ClariVein. Při použití těchto šetrnějších metod není nutná hospitalizace a zákrok se většinou provádí v lokálním znecitlivění.

Každá z metod odstranění varixů má své výhody a nevýhody a to, kterou metodu použít, může určit pouze lékař, který zhodnotí váš zdravotní stav a provede potřebná diagnostická vyšetření za využití barevného duplexního ultrazvuku, kdy je barevným mapováním přesně zjištěn rozsah žilního poškození a navržena léčebná metoda. Často jsou u pacienta kombinovány dvě nebo tři metody současně, podle toho, jaký je jeho zdravotní stav a jak rozsáhlý zákrok je třeba provést. Nejčastější doplňkovou metodou při odstraňování varixů je sklerotizace, která je využita k provedení drobných úprav, které zákrok završí.


Po odstranění varixů je nutné po dobu, kterou určí lékař nosit kompresívní punčochy, které napomáhají rekonvalescenci a je zapotřebí se vyvarovat sportovních a fyzicky namáhavých činností. Následná rekonvalescence a doporučení lékaře je vždy zcela individuální a závisí na celkovém zdravotním stavu pacienta.

Představení jednotlivých metod

Skleroterapie

Sklerotizace křečových žil je vhodná pouzeu žilek menšího průměru než jeden milimetr a může být řešením problému, se kterým se potýká mnoho žen, a to i velmi mladých a to s viditelnými červenými, fialovými a modrými žilkami na lýtkách a stehnech. Vyskytují se jednotlivě (metličky) nebo rozvětveně (pavoučky) a jsou nechtěným estetickým nedostatkem, který ženy skrývají pod kalhotami.

Sklerotizace je velmi šetrná metoda. Lékaři uzavřou postiženou menší žílu tak, že jí napustí speciální sklerotizační látkou. Poté je dolní končetina stažena kompresní punčochou nebo obinadlem, kterou by měl pacient nosit po dobu alespoň dvou týdnů. Uzavřená žíla se po čase vstřebá.

Zákrok se provádí ambulantně, je časově nenáročný, trvá zhruba 20 minut. Ošetření je nebolestivé, nevyžaduje žádné následné omezení pohybových aktivit. Ošetření se provádí celoročně, limitací je nošení kompresních punčoch při vysokých teplotách.

Sklerotizaci lze použít také jako doplněk k jiným metodám odstranění křečových žil.

Zdravotní pojišťovna hradí při sklerotizaci žil dolních končetin ošetření tří okrsků varixů s použitím jedné ampule sklerotizační látky. Při větším rozsahu je další ošetření, které jde nad rámec platby zdravotní pojišťovny, hrazeno přímo pacientem.

Klasická operace

Jedna z cest je klasická  operace, která odstraní chirurgickou cestou celé zasažené a poškozené žíly, což je pro pacienta náročnější a méně šetrné, protože dochází i k poranění okolních tkání, a tedy i k následným bolestem a vzniku velkých modřin. Z toho důvodu je použití anestézie nezbytné spolu s následnou hospitalizací. Doba hospitalizace je cca 3 dny a následná rekonvalescence v pracovní neschopnosti je pak čtyři a šest týdnů.

Tato metoda je hrazena zdravotní pojišťovnou.

Endovenózní laserová terapie

Jedná se o minimálně invazivní způsob léčby varixů (křečových žil), který se prosazuje čím dál více. Provádí se většinu v lokální anestézii ( tumescentní anestézie ) samotné nebo v kombinaci s analgosedací.  Do poškozené křečové žíly se zavede laserové vlákno a žíla je v poškozeném úseku uzavřena (zatavena). Celý výkon včetně přípravy pacient absolvuje cca za 30 – 40 minut. Celou operaci lékaři provádí pod kontrolou ultrazvukového přístroje

Tento zákrok patří v dnešní době mezi nejvíce rozvíjející se zákroky, co se týče šetrnosti a kosmetického výsledku. Po tomto zákroku zůstanou jen minimální krevní podlitiny, které do měsíce zmizí a nezůstávají žádné jizvy. Pacientům stačí nosit kompresní punčochy jen zhruba 2 týdny. Po výkonu mohou prakticky okamžitě chodit, nejsou omezeni při běžných pohybových a pracovních aktivitách, výkon nevyžaduje pracovní neschopnost.

Metoda je vhodná zejména pro pacienty, kteří z pracovních či jiných časových důvodů nemohou podstoupit metodu klasickou, nebo pro pacienty, kteří se obávají celkové anestézie, bolestí následujících po absolvování klasické metody či neakceptují její kosmetický efekt.

Doplatek za použití laserového přístroje a jednorázového laserového vlákna není hrazen zdravotní pojišťovnou.

ClariVein

Metoda ClariVein je nejnovějším a zároveň nejšetrnějším způsobem operace, vhodná pro minimálně invazivní ošetření žil dolních končetin – velké a malé safény, ale také žilních spojek – perforátorů a dalších postižených žil. Pod kontrolou ultrazvuku je zaveden katétr do ošetřované žíly, kde jeho špička velmi rychle rotuje, což vede ke stažení cévy. Současně je do špičky vstřikován sklerotizační roztok. Rotace špičky zajistí rovnoměrný kontakt roztoku s vnitřní stěnou žíly a její sklerotizaci a následné uzavření po celé délce. Ošetřená žíla splaskne, stěny se slepí k sobě a po několika týdnech se přemění ve vazivový pruh. Tím je vyřešena příčina křečových žil a zároveň se díky podávané sklerotizační látce uzavře i odstup větví tvořících viditelné křečové žíly a ty pak není nutné odstraňovat chirurgicky. Při operaci cítí pacient jen slabé brnění v průběhu ošetřované žíly. Kontrola ultrazvukem je zajištěna po celou dobu výkonu. I pooperační rekonvalescence je u této metody velmi rychlá s minimálními subjektivními problémy pro pacienta. Po zákroku byste měli chodit na pravidelné procházky. Kompresní punčocha se nosí po operaci jen 2 týdny, z toho první týden trvale. Po operaci jsou jen minimální modřiny. Fyzické omezení po operaci není prakticky vůbec nutné. Běžná denní zátěž je vhodná ihned, sport a větší fyzická zátěž pak za týden po operaci.

Proto lze operovat metodou rotující kličky i obě končetiny při jednom zákroku. Nebezpečí poškození doprovodných nervů žil, kůže, podkoží a výskytu bolestí v důsledku tepla je zcela vyloučeno. Zákrok je rychlý, elegantní a bezpečný.

Výhody metody Clarivein

  • ambulantní zákrok bez pracovní neschopnosti
  • okamžitý návrat ke každodenním aktivitám
  • vynikající kosmetický výsledek – bez jizev, otoků a modřin
  • žádná nebo jen minimální bolest během ošetření a po něm
  • není třeba celková anestezie, vhodná je analgosedace
  • bezpečné ošetření širokého spektra postižených žil
  • dlouhodobý efekt – spolehlivost eliminace postižených žil 90 – 98%
  • žádné riziko možného tepelného poškození okolních tkání
  • vysoký komfort a přijatelnost metody pro pacienty, minimální nepohodlí

Tato metoda není hrazena zdravotní pojišťovnou.

VenaSeal metoda:

VenaSeal je novější metoda, při které se vpraví do varikózní žíly malé množství certifikovaného, medicínského lepidla. Tedy zalepí poškozenou žílu lepidlem a krev je poté směřována sousedními zdravými žilami. Zákrok je prováděn pouze z jednoho vpichu pomocí speciálního katetru a pod ultrazvukovou navigací, která umožňuje přesné umístění adhezivního materiálu. Po zákroku není nutno používat kompresivní punčochy. Je zcela vyloučeno riziko poškození periferních nervů. V menším procentu se může vyskytnout alergická reakce na léčebný přípravek. Cena zákroku je 35.000 Kč při ošetření jedné končetiny.

Objednání : MUDr. Khaled El Samman

Tato metoda není hrazena zdravotní pojišťovnou