Klinika jednodenní chirurgie

Projekt FVE

„Projekt fotovoltaická elektrárna Palas Athéna “

(CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002219)

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (bez akumulace) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Triton IT