Klinika jednodenní chirurgie

Zdravotnická dokumentace

V případě, že se pacient nemůže dostavit osobně a pověří jinou osobu, aby mu zajistila vyzvednutí lékařské zprávy, receptu, ortopedického poukazu, výpisu z jeho zdravotní dokumentace či jakéhokoliv jiného dokumentu, který obsahuje jeho osobní údaje, je nezbytné, aby tato osoba byla uvedena na Žádosti pacienta s poskytnutím osobních údajů jím určeným způsobem a znala komunikační kód pacienta. V opačném případě lze požadované dokumenty vydat  pouze na základě úředně ověřené plné moci.

Formuláře naleznete zde, případně si je můžete vyzvednout na našem pracovišti.

Plná moc:

Žádost pacienta s poskytnutím osobních údajů jím určeným způsobem:

Triton IT