Ortopedie

Informace

Ortopedická ambulance je k dispozici v rámci ordinačních hodin pouze na základě předchozího objednání. Péče je poskytována lékaři s ortopedickou specializací během ordinační doby ambulantní části a je zaměřena na:

  • Vyšetření a léčbu vrozených a získaných vad pohybového aparátu
  •  Poúrazové stavy, degenerativní onemocnění – např. artróza (u pacientů s pokročilými degenerativními onemocněními indikujeme a zajištujeme výměny kyčelních a kolenních kloubů (totální endoprotézy) v Nemocnici Hořovice )
  • Ultrazvuková vyšetření kyčlí u kojenců
  • Sportovní medicínu
Jdeme s dobou

Léčebná škála ambulantní ortopedie zahrnuje veškeré dostupné moderní metody – od užití farmakoterapie přes nitrokloubní injekce až po aplikace ortopedických pomůcek

V případě, kdy to stav pacienta vyžaduje, se zde provádí moderní ortopedické operační výkony včetně artroskopického vyšetření a artroskopické léčby velkých kloubů za krátkodobé hospitalizace na oddělení jednodenní chirurgie naší kliniky

Ve spolupráci s příslušnými odděleními léčebné rehabilitace zajišťujeme další moderní rehabilitační léčbu – elektroléčba, laserterapie, magnetoterapie, ultrazvuk, léčebný tělocvik, masáže apod.

Chirurgie ruky

Hlavní problematikou ruky vzhledem k frekvenci jsou:

● syndrom karpálního tunelu – útlak středového nervu při jeho průchodu zápěstím
● lupavý prst – přeskakování prstu nebo palce při ohnutí v důsledku zánětu šlachy
ohýbače a šlachového poutka, pod kterým šlacha ve dlani a na prstu probíhá
● deQuervainova nemoc – obdobné postižení jako lupavý prst, v tomto případě se
jedná o postižení šlach palce ale k lupavému fenomenu nedochází, dominuje
bolestivost při úchopu
● Dupuytrenova kontraktura – dědičně podmíněné onemocnění projevující se vznikem
pruhů vazivové tkáně ve dlani, které způsobují postupné ohýbání prstů do dlaně.
Ohnuté prsty překáží a limitují pacienta v běžných denní činnostech jako je podání
ruky, zasunutí ruky do kapsy, jemná manuální činnost.
● ganglion – pod kůží se vyklenující útvar tvořený výchlipkou pouzdra kloubu nebo
šlachy

V případě nutnosti operačního výkonu výše uvedená onemocnění ošetřujeme ambulantně v lokálním znecitlivění na operačním sálku naší kliniky.

Dále konzultujeme a léčíme:
● stavy po nezhojených nebo špatně zhojených zlomeninách v oblasti ruky
● rekonstrukce a přenosy šlach – ošetřujeme stavy po nezhojených nebo špatně
zhojených poraněních šlach, které dokážou těžce omezit funkci ruky
● revize šlach a jejich obalů při revmatoidní artritidě
● degenerativní postižení (artróza) kloubů zápěstí a ruky

Lékaři

Prim. MUDr. Milan Pastuchaobjednání pouze telefonicky
MUDr. Jakub Nabi - pouze dospělí, neléčí úrazy, neoperuje Objednat se
MUDr. Jakub Jíra Objednat se
MUDr. Jan Beščec Objednat se
MUDr. Jiří Ortobjednání pouze telefonicky

Ordinační hodiny

Pondělí - čtvrtek7:15 - 16:00, přestávka 12:30-13:00 hod.
Pátek7:15 - 13:00

Objednání

Telefonicky 272 916 680
272 916 682
Osobně na naší recepci