Klinika jednodenní chirurgie

Rozdělení pacientů – ASA

Ačkoliv se zátěž na pacienta výrazně snížila a provádění výkonů se velice zlepšilo díky rozvoji mini invazivních metod, především laparoskopie, není jednodenní chirurgie vhodná pro každého. Tak, jako byl stanoven seznam výkonů, je stanoveno i to, kteří pacienti jsou pro režim jednodenní chirurgie vhodní.

Pacienti se podle zdravotního stavu a podle anesteziologické klasifikace rozdělují do čtyř skupin → ASA I – IV

ASA I je úplně zdravý člověk

ASA II je člověk, který je nemocný, ale bere léky a své onemocnění má kompenzované. To například znamená: má cukrovku, bere léky a má normální glykemie; má ischemickou chorobu srdeční, ale má zavedený stent a jeho srdeční funkce je v pořádku.

Tyto dvě skupiny, tedy ASA I a ASA II jsou vhodní do režimu jednodenní chirurgie.

ASA III jsou pacienti s dekompenzovaným, to znamená nedostatečně, nebo špatně léčeným onemocněním. U této skupiny pacientů je využití režimu jednodenní chirurgie omezeno, není možno podat celkovou narkosu, ale je možné v lokální anestesii provádět menší operace (kýly, varixy, lipomy) pouze s využitím analgosedace (při analgosedaci nedochází k bezvědomí jako u celkové anestézie, cílem je utlumit bolest, zklidnit pacienta a uvolnit svaly. Pacient dýchá sám). Proto představuje analgosedace mnohem menší zdravotní zátěž pro organismus, je u ní tedy mnohem menší riziko komplikací.

ASA IV jsou pacienti, kteří potřebují podporu dýchání, podporu srdeční činnosti a u této skupiny je využití režimu jednodenní chirurgie zcela vyloučeno.

Triton IT