ERAS

  • ERAS – Enhanced Recovery After Surgery (Lepší zotavení po operaci)
  • Jedná se o koncept perioperační péče, který zahrnuje soubor postupů vedoucích k rychlejšímu a bezpečnějšímu průběhu zotavování po operačních výkonech
  • Pozitivní vliv tohoto nového způsobu péče je prokázán na zvýšení kvality léčebného a ošetřovatelského procesu, na snížení pooperačních komplikací a na zkrácení doby hospitalizace

Samotná laparoskopická operace je hlavní součástí ERAS

Operaci u nás předchází ambulantní edukační schůzka se sestrou

  • Ideálně 2 až 6 týdnů před výkonem
  • Dostatečná informovanost pacientů, aby věděli, co je čeká a jak bude vše probíhat
  • Pacienti se Mohou lépe připravit fyzicky i psychicky na operaci
  • Zařídí si předem vhodné domácí podmínky pro pooperační období