Lůžkové oddělení

Oddělení lůžkové chirurgie – tzv. jednodenní chirurgie

Lůžkové oddělení , kde se provádí vybrané spektrum chirurgických a ortopedických zákroků za krátkodobé hospitalizace /0 – 3 dny/.

Veškerá péče je hrazena zdravotními pojišťovnami.      

                
Operační výkon je prováděn na plně vybaveném klimatizovaném aseptickém operačním sále s využitím moderní techniky a při dodržování přísných hygienických norem. Anestezie(narkoza) je aplikována zkušenými lékaři, s možností podání spinální anestezie u vybraných výkonů. Po výkonu je pacient trvale sledován zkušeným personálem na pokoji s vlastním sociálním zařízením a nepřetržitou lékařskou službou. K dispozici je i další komplement – laboratorní vyšetření, rentgen, ultrazvuk apod. V případě nutnosti akutní operace jsou k dispozici ve službě na telefonu další chirurg, anesteziolog a sálová sestra.

V porovnání s výkony na klasických odděleních se při metodice používané na naší klinice výrazně snižuje procento pooperačních hnisavých komplikací, vzhledem ke krátké době pobytu se prakticky nevyskytují tzv. nemocniční /nosokomiální/ infekce. V kombinaci s využitím laparoskopických či artroskopických technik dochází k výraznému zkrácení doby rekonvalescence, a tím i pracovní neschopnosti. Rovněž časová úspora a minimalizace psychického stresu patří k důvodům, proč u jmenovaných vybraných výkonů je režim tzv. jednodenní chirurgie ve vyspělých státech (Evropská unie , USA) zlatým standardem léčby.