Klinika jednodenní chirurgie

Naše Vize

Zdravotnické zařízení Palas Athéna vzniklo v roce 1998.  Z místní chirurgie s rentgenem se postupně přeměnilo v centrum poskytování chirurgické, ortopedické, radiodiagnostické a operační péče. Ročně provedeme více než 35 000 ambulantních ošetření a více než 2500 operačních výkonů v celkové anestesii.  V některých oblastech, jako diagnostika a léčba refluxní choroby jícnu, operační řešení břišních a tříselných kýl, provádění laparoskopických operaci, patříme k předním pracovištím v České republice.  


Veškerá zdravotní péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. Zdravotní péče je poskytována především obyvatelům Jižního Města, ale vzhledem k vysoké specializaci zařízení a jejímu stále se zvyšujícímu renomé je nezřídka vyhledávána pacienty z jiných oblastí Prahy, nebo pacienty mimopražskými. Naši pacienti oceňují nejen kvalitu a profesionalitu našich služeb, ale také lidský přístup našich lékařů a zdravotního personálu.
Mottem našeho zařízení je, že víme, že neumíme léčit vše, ale to, co děláme, děláme nejlépe, jak umíme. A právě v těchto oblastech se vysoce specializujeme a provádíme velké množství výkonů, díky čemuž se logicky snižuje procento komplikací. U operací v režimu jednodenní chirurgie téměř neexistují hnisavé komplikace, zkracuje se doba hospitalizace i doba rekonvalescence. Výsledky naší léčby pravidelně sledujeme, vyhodnocujeme a publikujeme na odborných sympoziích.


Abychom vyhověli všem požadavkům pacientů, zrealizovali jsme přístavbu dalších dvou podlaží na stávající přízemní budovu bez potřeby rozšíření zastavěné plochy. Neplánujeme rozšíření spektra poskytované péče, rozšířené prostory chceme využít pro zkvalitnění poskytované péče a i nadále se budeme snažit o maximální specializaci v oblastech, kterým se věnujeme.


Naše vize byla v plném souladu s koncepcí celkového rozvoje Jižního Města, kdy není žádoucí likvidace zelené plochy novou zástavbou ani další zahušťování bytovou výstavbou. Přístavbou chceme zlepšit úroveň infrastruktury zdravotnických služeb pro stávající obyvatele Jižního Města.
Realizací přístavby se zkrátila čekací i objednací doba a výrazně se zvýšil komfort pacientů.

Triton IT