Naše Vize

Zdravotnické zařízení Palas Athena vzniklo v roce 1998.  Z místní chirurgie s rentgenem se postupně přeměnilo v centrum poskytování chirurgické, ortopedické, radiodiagnostické a operační péče. Ročně provedeme více než 35 tisíc ambulantních ošetření a více než 1900 operačních výkonů v celkové anestesii.  V některých oblastech, jako diagnostika a léčba refluxní choroby jícnu, operační řešení břišních a tříselných kýl, provádění laparoskopických operaci, patříme k předním pracovištím v České republice.  


Veškerá zdravotní péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. Zdravotní péče je poskytována především obyvatelům Jižního Města, ale vzhledem k vysoké specializaci zařízení a jejímu stále se zvyšujícímu renomé je nezřídka vyhledávána pacienty z jiných oblastí Prahy, nebo pacienty mimopražskými. Naši pacienti oceňují nejen kvalitu a profesionalitu našich služeb, ale také lidský přístup našich lékařů a zdravotního personálu.
Mottem našeho zařízení je, že víme, že neumíme léčit vše, ale to, co děláme, děláme nejlépe, jak umíme. A právě v těchto oblastech se vysoce specializujeme a provádíme velké množství výkonů, díky čemuž se logicky snižuje procento komplikací. U operací v režimu jednodenní chirurgie téměř neexistují hnisavé komplikace, zkracuje se doba hospitalizace i doba rekonvalescence. Výsledky naší léčby pravidelně sledujeme, vyhodnocujeme a publikujeme na odborných sympoziích.


Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem stoupá zájem o námi poskytované služby a v poslední době již někdy nedostačuje prostorové zázemí pro stále se zvyšující nároky pacientů. Někdy se zbytečně prodlužuji čekací doby na ošetření, nebo čekací doby na plánované operační výkony.  Abychom vyhověli požadavkům pacientů, plánujeme přístavbu dalších dvou podlaží na stávající přízemní budovu bez potřeby rozšíření zastavěné plochy. Neplánujeme rozšíření spektra poskytované péče, rozšířené prostory chceme využít pro zkvalitnění poskytované péče a i nadále se budeme snažit o maximální specializaci v oblastech, kterým se věnujeme. Na plánovanou přístavbu bylo již vydáno územní rozhodnutí, protože vyhovuje všem parametrům stavebního zákona.


Naše vize je v plném souladu s koncepcí celkového rozvoje Jižního Města, kdy není žádoucí likvidace zelené plochy novou zástavbou ani další zahušťování bytovou výstavbou. Přístavbou chceme zlepšit úroveň infrastruktury zdravotnických služeb pro
stávající obyvatele Jižního Města.
Realizací přístavby se zkrátí čekací i objednací doby a výrazně se zvýší komfort pacientů.
Velmi se těšíme, že budeme mít možnost, v nových moderních prostorách odpovídající 21. století, poskytovat kvalitní léčebnou péči co nejdříve.