• CD RTG 100,- Kč
  • Dilatátor 450,- Kč
  • Infračervená koagulace (IČK) 1 600,- Kč
  • Laser 800 – 1 200,- Kč
  • Magnetická rezonance 2 500,- Kč
  • Pojistná událost – vyplnění formuláře 200,- Kč
  • Výpis ze zdravotní dokumentace 100,- Kč
  • Vyžádané lékařské potvrzení 200,- Kč