MUDr. Jan Beščec

lékař


Absolvování Gymnázia Joachima Barranda v Berouně
2012 – 2. Lékařská fakultu UK v Praze
2012 – chirurgické oddělení nemocnice Hořovice
2013 – ortopedické oddělení nemocnice Hořovice
2020 – atestace v oboru ortopedie a traumatologie končetin
Mimo běžného ortopedicko-traumatologického spektra se věnuje zejména péči o pacienty v oblasti septické ortopedie