Výhody jednodenní chirurgie

Jednou z největších výhod jednodenní chirurgie je větší psychická pohoda pacienta. Platí pořekadlo „všude dobře, doma nejlíp“. Pacient se uzdravuje lépe, je-li doma, a pokud není nezbytné, aby byl v nemocnici, tuto výhodu mu jednodenní chirurgie umožnuje.

Klasická medicína minulých let nebrala psychické vlivy příliš v potaz, ale dnes je již známo, že pacient, který je v psychické pohodě, snáší „útrapy“, kterými jistě každá operace je, výrazně lépe.

Dalšími výhodami jednodenní péče jsou:

  • snížení rizika nemocničních nákaz (nozokomiální nákaza), která se vyskytuje v souvislosti s pobytem osob ve zdravotnickém zařízení, protože hnisání operačních ran výrazně prodlužuje dobu léčení
  • minimalizace zásahu do běžného života klienta
  • zkrácení doby pracovní neschopnosti