Clarivein centrum

Metoda ClariVein je nejnovějším a zároveň nejšetrnějším způsobem operace křečových žil (varixů).

Metoda ClariVein byla vyvinuta v USA v roce 2010 pro minimálně invazivní ošetření křečových žil, tedy žil dolních končetin – velké a malé safény, ale také žilních spojek – perforátorů a dalších postižených žil. Využívá kombinaci narušení vnitřní výstelky cévní stěny rotující kličkou a pěnové sklerotizace (mechanicko-chemická ablace).

Pod ultrazvukovou kontrolou se punkčně zavede katétr do ošetřované žíly, kde jeho špička rotuje rychlostí 3500 otáček/min. Kontaktem žilní stěny s rotujícím vodičem dochází k narušení vnitřní výstelky. Její destrukce je dokončena chemicky za současné aplikace sklerotizační látky do blízkosti rotujícího katetru. Výkon je nebolestivý, bez nutnosti anestezie.

Pooperační rekonvalescence je u metody ClariVein velmi rychlá, s minimálními subjektivními problémy pro pacienta. Po zákroku byste měli chodit na pravidelné procházky. Kompresní punčocha se nosí po operaci jen 2 týdny, z toho první týden trvale. Po operaci jsou jen minimální modřiny. Fyzické omezení po operaci není prakticky vůbec nutné. Běžná denní zátěž je vhodná ihned, sport a větší fyzická zátěž pak za týden po operaci.

Metodou ClariVein lze operovat, v rámci jednoho zákroku, obě končetiny najednou. Nebezpečí poškození doprovodných nervů žil, kůže, podkoží a výskytu bolestí v důsledku tepla je zcela vyloučeno. Zákrok je rychlý, elegantní a bezpečný.

Metoda ClariVein rozšířila spektrum výkonů žilní chirurgie v Palas Athéna, vedle již zavedené Laserové (ELVeS) a Radiofrekvenční (EVRF) ablace.

Metody ClariVein není hrazena zdravotními pojišťovnami.

Shrnutí výhod metody ClariVein

  • ambulantní zákrok bez pracovní neschopnosti
  • okamžitý návrat ke každodenním aktivitám
  • vynikající kosmetický výsledek – bez jizev, otoků a modřin
  • žádná nebo jen minimální bolest během ošetření a po něm
  • není třeba celková anestezie, vhodná je analgosedace
  • bezpečné ošetření širokého spektra postižených žil
  • dlouhodobý efekt – spolehlivost eliminace postižených žil 90 – 98%
  • žádné riziko možného tepelného poškození okolních tkání
  • vysoký komfort a přijatelnost metody pro pacienty, minimální nepohodlí

Objednávat ke konzultaci se můžete telefonicky na čísle 272 916 680, 682

MUDr. Khaled El Samman

MUDr. Petr Dvořák