Kýla tříselná

Tříselná kýla je patologické vyklenutí pobřišnice v tříselné krajině, do kterého se přechodně či trvale vsunuje část břišního obsahu – nejčastěji střevo, předstěra či tuk. Kýla vzniká v oslabeném místě břišní stěny, může být získaná (ponámahová) či vrozená. Velikost se pohybuje od malých kýl velikosti třešně až po rozsáhlé kýly rozměrů dětské hlavy.

Příznaky

Nejčastěji měkké nebolestivé vyklenutí , patrné ve stoje či při námaze. Dále mohou být pocity nadýmání, tlakové či tahavé bolesti.

Komplikace

Nejzávažnější je uskřinutí – obvykle při námaze může dojít k prudkému velmi bolestivému zduření kýly, která nelze vrátit (reponovat) zpět do břišní dutiny. Postupně dochází k narůstající bolesti celého břicha se zvracením, zástavou odchodu větrů a stolice. Tento stav se řadí mezi náhlé příhody břišní a vyžaduje akutní operační řešení. Neléčená kýla může někdy dosahovat obrovských rozměrů.

Léčba

1) Operační řešení
V současné době jsou možné tři typy prováděných operací

a) Laparoskopická operace – z řezu v místě pupku naplnění břišní dutiny CO2 a následné zavedení laparoskopické kamery a operačních nástrojů z dalších dvou drobných řezů. Následně se zevnitř břicha kýla ošetří speciální síťkou. Výhodou tohoto typu operace jsou menší pooperační bolesti, lepší kosmetický efekt , procento recidiv do 1%, pracovní neschopnost 1-4 týdny /v Holandsku 2 týdny/. Nevýhodou je obtížnější provedení při velkém množství srůstů /např.po předchozích operacích/.

b) Operace s PHS implantátem (PROLENE Polypropylene Hernia System) – zavedení speciálního implantátu z malého řezu v místě kýly. Výhodou je minimální zátěž pro pacienta a možnost provádět tento výkon v lokálním umrtvení – vhodné např.pro seniory s vážnými interními onemocněními, kde není možné podat celkovou anestesii.

c) Klasická operace – kožní řez v místě kýly , repozice obsahu kýly zpět do břišní dutiny, ručně šitá plastika břišní stěny, steh podkoží a kůže. Četnost recidiv u tohoto typu výkonu je kolem 10%, pracovní neschopnost 4-8 týdnů /v Holandsku 3 týdny/

2) Konzervativní (neoperační) postup
Je indikován pouze u pacientů, kteří operační řešení buď odmítají či jejich celkový zdravotní stav operaci neumožňuje. Spočívá v nošení speciálních kýlních pasůPalas Athéna provádíme všechny typy operací s preferencí laparoskopického přístupu, zvolený postup je výsledkem předoperačního vyšetření a domluvy s pacientem v závislosti na typu kýly, stupni zátěže pacienta, dalších onemocněních apod.