Klinika jednodenní chirurgie

Předoperační vyšetření

Pečlivé předoperační vyšetření pro režim jednodenní chirurgie je nezbytné, stejně jako u kterékoliv jiné operace. U zdravých pacientů (ASA I) provádíme standardní předoperační vyšetření. U pacientů ASA II a ASA III, tedy u těch, kteří se léči s nějakou chorobou, provádíme podrobnější kardiologické, plicní, diabetologické a interní vyšetření, abychom měli bezpečně zajištěno, že nápor, kterým každá operace je, zvládne dobře a bude moci jít domů v průběhu 24 hodin, jak očekává.

Předoperační vyšetření a jeho rozsah určuje chirurg. Na základě předchozího vyšetření a indikace k operaci vystaví žádanku pro všechna potřebná předoperační vyšetření.

Vlastní vyšetření si pacient zajistí u svého praktického lékaře na základě této žádanky.

Předoperační vyšetření je nutné mít připravené několik pracovních dnů před plánovanou operací a nesmí být starší než 1 měsíc pro pacienty s ASA I a cca 2 týdny pro pacienty s ASA II a III

Předoperační vyšetření je soubor lékařských vyšetření, která se před operací provádějí proto, aby se prověřilo, zda je organismus pacienta před operací schopen zvládnout operační zátěž a pooperační průběh s únosnou mírou rizika. Rozsah tohoto vyšetření je dán rozsahem a povahou operace, věkem a celkovým zdravotním stavem klienta.

Triton IT