MUDr. Kamil Navrátil, Ph.D.

lékař

Specializace

Laparoskopické operace - antirefluxní operace, laparoskopická fundoplikace, kýly (tříselné, přední stěny břišní, v jizvě, pupeční, atypické), diastáza břišních svalů, operace žlučníku, slepého střeva.

Klasické operace - tříselná kýla, vč. operace v místním umrtvení, urologické operace - hydrokéla, měkkotkáňové nádory kůže a podkoží - lipomy.

Poradna pro onemocnění nehtů - konzervativní i operační léčba nehtového zarůstání, rekonstrukční operace pro nehtové deformity.
Ceník ošetření naleznete v sekci Ambulance - Poradna pro onemocnění nehtů.

Drobné chirurgické zákroky.

Ambulantní chirurgická léčba.


MUDr. Kamil Navrátil, Ph.D. je absolventem lékařské fakulty UP v Olomouci.
Od promoce v roce 2001 se věnuje všeobecné chirurgii, ve které získal atestaci II. stupně a odbornou způsobilost.
Pracoval jako břišní chirurg na renomovaných pražských i zahraničních klinikách (IKEM, Chirurgická klinika FTNsP v Krči, Kliniken Erlabrunn – Německo).
Vedle břišní chirurgie se zabývá léčbou chirurgických onemocnění nehtů, pro kterou vede samostatnou poradnu se spádem celé České republiky.

Ošetří i cizojazyčné pacienty, hovoří německy a anglicky.

• Základní škola a gymnázium Moravská Třebová do roku 1995
• 1995 – 2002 Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, obor všeobecné lékařství.
• 2002 – 2005 Chirurgické oddělení SZZ Krnov
• 2002 – 2006 Asistent na Ústavu lékařské biofyziky LF UP v Olomouci.
• 2005 – 2007 I. chirurgická klinika FTNsP
• 2006 – Atestace chirurgie I. stupně
• 2007 – 2017 Klinika Transplantační chirurgie IKEM
• 2008 – doktorát v oboru Lékařská biofyzika. Téma disertační práce “Měření bolesti”.
• 2012 – atestace II. stupně z chirurgie
• 2018 – 2021 – Klinik für Allgemein und Viszeralchirurgie, Kliniken Erlabrunn, gGmbH., Erlabrunn, Erzgebirge
• 2021 Klinika jednodenní chirurgie, Palas Athéna, Praha

Členství v odborných společnostech:
• Česká chirurgická společnost
• Společnost transplantační chirurgie
• Česká společnost pro léčbu rány
• Association of Diabetic Foot Surgeons
• Sachsische Landesärztekammer

Publikační a přednášková činnost:
• Navrátil K, Romanov V. Modifikace chirurgické léčby unguis incarnatus, Rozhl. Chir. 2005, 84(8): 426-429
• Navrátil K, Hálek J, Havránek P, Binder S. Analýza pulzové vlny v objektivizaci bolesti – předběžné sdělení, Cesk Slov Neurol N 2008; 71/104(3): 303-308
• Navrátil, K., Hálek, J., Havránek, P., Binder, S. Analýza periferní pulzové vlny v objektivizaci bolesti : poster. 33. Angiologické dny. Praha, CZ, 28.2.2008 – 1.3.2008. (Poster bez abstraktu).
• Binder, S., Navrátil, K., Hálek, J. Chronic smoking and its effect on arterial stiffness. Biomedical papers, 2008, roč. 152, č. 2, s. 299-302. ISSN 1213-8118. (Původní sdělení).
• Navrátil, K., Hálek, J., Binder, S. Peripheral Pulse Wave Analysis in Measurement of Pain. Biofyzikální dny 2008. Malá Morávka, CZ, 28.05.2008 – 30.05.2008. Zorg. Ústav lékařské biofyziky LF UP Olomouc. (Přednáška bez abstraktu).
• Navrátil, K., Sixta, B. Chopartova amputace v léčbě kritické končetinové ischemie – poster. XXIII Petřivalského – Rapantův den. 12-15. dubna 2010
• Navrátil, K., Léčba zarůstajících nehtů u dětí – XXII. kongres Dětských chirurgů – Litoměřice 2012
• Navrátil, K., Léčba paronychií u pacientů se syndromem diabetické nohy – XI. kongres ČSLR s mezinárodní účastí. leden 2013
• Navrátil, K., Chirurgická léčba onemocnění nehtů u pacientů se syndromem diabetické nohy, 49. Diabetologické dny, Luhačovice, květen 2013
• Navratil, K., SURGICAL TREATMENT OF NAIL DISORDERS IN PATIENTS WITH DIABETES, 24th Conference of the European Wound Management Association, Madrid – Spain, 2014
• Navratil, K., USING INTEGRA AS PRIMARY WOUND CLOSURE BY PATIENTS AFTER MINOR AMPUTATIONS – EWMA Symposium, London, United Kingdom, May 13-15, 2015
• Navratil, K., Teyssler, P. – EXTARNAL FIXATION BY PATIENTS WITH INFECTIOUS CHARCOTT OSTEOARTHROPATHIE – 76th scientific sessions, New Orleans, LA, USA, June 2016