MUDr. Dana Machová

lékařka

Specializace

Ambulantní chirurgická léčba.
Hojení chronických ran.
Drobné chirurgické zákroky.


v r. 1994 ukončila I. lékařskou fakultu UK Praha po ukončení I. LF pracovala na chirurgickém oddělení nemocnice Tanvald od r. 1999 je zaměstnancem Palas Atheny s.r.o.

v r. 1998 složena atestace I. stupně z chirurgie v r. 2001 udělena licence pro výkon samostatné praxe, pro výkon funkce odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb pro obor chirurgie v r. 2005 získala specializovanou způsobilost lékaře v oboru chirurgie je členem české chirurgické sekce JEP a pravidelně se účastní na chirurgických kongresech.

Narozena v roce 1969 v Praze

V roce 1994 ukončila studium I. lékařské fakulty UK v Praze
Po ukončení l. LF pracovala na chirurgickém oddělení nemocnice Tanvald, následně od roku 1999 je zaměstnancem Palas Athény
V následujících letech získána specializace v oboru chirurgie prvního stupně, dále licence ČLK v oboru chirurgie a specializovaná způsobilost lékaře v oboru chirurgie
Věnuje se všeobecné chirurgii a provádí drobné chirurgické výkony