Klinika jednodenní chirurgie

Klasická operace břišních kýl

Úvodem nutno říci, že na naší klinice se zaměřujeme především na laparoskopickou techniku operování. Pokud ale není třeba operovat laparoskopicky, například u malých pupečních či nadpupečních kýl bez rozestupu břišních svalů, pak přistupujeme ke klasickým plastikám těchto kýl. 

Co tedy znamená „klasická operace břišní kýly“?

Při klasické operaci provádíme kožní řez v místě kýly, pronikneme ke kýlnímu vaku, obsah kýly reponujeme zpět do dutiny břišní a poté ručně ušijeme plastiku břišní stěny pomocí jednotlivých speciálně založených stehů, operaci končíme sešitím podkoží a kůže. 

Kdy přistupujeme na naší klinice ke klasické technice operování břišních kýl?

Jednak je to u pacientů , kteří mají malou pupeční či nadpupeční kýlu bez přítomnosti rozestupu přímých svalů břišních – diastázy. Operujeme v celkové anestezii, malým řezem pod pupkem se dostáváme ke kýlnímu vaku, který po preparaci vracíme zpět do dutiny břišní. Kýlní otvor pak přešíváme tak, že jeho okraje střechovitě překryjeme a tím v tomto místě vznikne zdvojení vrstev břišní stěny (Mayo plastika). Kůže pupku se pak znovu přichytí k břišní stěně a tím vznikne vklenutá pupeční jizva. 

Dále touto klasickou technikou operujeme starší rizikové pacienty s tříselnou kýlou, kteří by špatně snášeli celkovou anestezii. Operujeme v lokální anestezii v kombinaci s analgosedací pod dohledem anesteziologa. Vedeme klasický šikmý řez v třísle nad kýlou, po preparaci vrstev se dostáváme ke kýlnímu vaku, který oddělíme od okolních struktur a vrátíme do břicha, defekt v třísle uzavíráme buď s použitím síťky (PHS) nebo pomocí jednotlivých stehů, pokud jsou okolní tkáně dostatečně pevné a kvalitní. 

Co říci závěrem:

Ostatní břišní kýly, než byly výše zmíněny, a to dokonce i objemné ventrální kýly v jizvě,  řešíme výhradně laparoskopickou technikou, protože tato metoda má před klasickou operací řadu výhod, například lepší kosmetický efekt, menší traumatizace tkání,  menší pooperační bolesti, nižší riziko recidiv, nižší procento zánětlivých komplikací atd…   

Triton IT