MUDr. Diana Barnášová

Lékař

Specializace

Laparoskopické operace - žlučníky, kýly (tříselné, přední stěny břišní, v jizvě, pupeční), diastáza břišních svalů, slepá střeva.
Ambulantní chirurgická léčba.
Proktologie - odstranění / léčba vnitřních a zevních hemoroidů, fissur-prasklin konečníku, aplikace elastické ligatury (Barronova metoda), operační odstranění hemoroidů laserem (infrakoagulace) nebo Longo operace.

Ohodnoťte na Známý lékař.


MUDr. Diana Barnášová je absolventka 3. lékařské fakulty University Karlovy, držitelka Osvědčení o specializované způsobilosti pro chirurgii udělovanou Ministerstvem zdravotnictví a licence České lékařské komory v oboru výkon samostatné chirurgické praxe.

Od roku 2004 pracuje jako samostatná lékařka na klinice jednodenní chirurgie Palas Athena se specializací na laparoskopické operace, kterých provádí více než 300 ročně. Díky tomuto množství a díky skutečnosti, že má minimální % komplikací při a po operaci je klienty vyhledávána stále častěji.

Studia a postgraduální vzdělání:

 • 1987-1993 absolvovala studium na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, Praha, promoce 7.7.1993
 • 17.4.1998 atestace z chirurgie prvního stupně, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví ČR
 • 24.7.2004 získala licenci pro výkon samostatné chirurgické praxe, Česka lékařská komora
 • 2.8.2006 udělená specializovaná způsobilost v chirurgii, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Odborné stáže:

 • 1994 Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha, 6měsíční stáž, vedená primářem MUDr. J. Havlíkem
 • 1998-2000 ambulantní stáže u MUDr. J. Červeného, Klinika plastické chirurgie FN Královské Vinohrady, Praha
 • 1999 1. Chirurgická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, 2měsíční stáž u Prof. MUDr. Peškové Marie, DrSc.
 • 2003 Ortopedické oddělení, 6měsíční praxe, Nemocnice Na Františku, Praha, primář MUDr. L. Hruška

Zaměstnání:

 • 1995 sekundární lékař, Nemocnice Beroun, Interní oddělení
 • 1996 -2003 sekundární lékař, Nemocnice Na Františku, Praha, chirurgické oddělení
 • 2003 – 2004 samostatně pracující lékař, Chirurgická ordinace Dejvice, Praha
 • Od roku 2004 samostatně pracující lékař, jednodenní chirurgie, Palas Athéna – nestátní zdravotnické zařízení, Praha

Specializační zaměření:

 • Laparoskopické operace – žlučníky, kýly (tříselné, přední stěny břišní, v jizvě, pupeční), slepá střeva, celkem přes 300 laparoskopických operací v břišní dutině
 • Ambulantní chirurgická léčba – všeobecná chirurgie, traumatologie, kosmetické excize, indikované kožní excize (odstraňování kožních pigmentových znamének, kožních nádorů, bradavic a dalších kožních projevů)
 • Proktologie – odstranění /léčba vnitřních a zevních hemoroidů, fissur-prasklin konečníku, aplikace elastické ligatury (Barronova metoda), infrakoagulace (tzv. měkký laser), operace PPH (Longova metoda)

Profesně společenské aktivity:

 • Člen České lékařské společnosti, České chirurgické společnosti, Sekce miniinvazivní chirurgie
 • kontinuální účast na odborných kongresech a vzdělávacích seminářích, orientovaných na laparoskopické operace a miniinvazivní operační postupy.