Kateřina Hošková

staniční sestra - lůžkové oddělení