Náš tým

Helena vystudovala magisterské studium na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je zastáncem individuálního a komplexního přístupu s ohledem na celkový stav pacienta, jeho fyzickou zdatnost a zkušenost. Snaží se pacienty motivovat k aktivnímu přístupu ve své léčbě, pochopit souvislosti v...
Mgr. Mária Čudejková
Ukončila magisterské studium fyzioterapie na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. V praxi se věnuje analýze pohybu, diagnostice, léčbě a prevenci poruch pohybového aparátu. Při léčbě dlouhodobého přetížení a degenerativních poškození využívá širokou skálu technik pro dosažení...
Mgr. Hedviga Hanesová
Vystudovala magisterské studium fyzioterapie na Slovenské zdravotnické univerzitě v Bratislavě. Hedviga se u pacienta snaží vyhledat příčinu potíží a následně ji komplexně odstranit a společně s pacientem se snaží předcházet jejímu návratu. Pacienta motivuje k aktivnímu přístupu....
Vystudovala bakalářské studium fyzioterapie na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V léčbě pacientů se věnuje cílené pomoci s odhalením příčin vašich problémů. V terapii se snaží využívat kombinaci různých přístupů. Ke každému pacientovi přistupuje jako...
Mgr. Lucie Srovnalíková
Lucka vystudovala magisterské studium fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. V terapii se snaží o to, aby se pacient naučil sám své tělo vnímat. Zaměřuje se na komplexní pohled pacienta a ne pouze na určitý problém, protože komplexně vedená terapie...
MUDr. Jiří Pečený
Vystudoval 1.lékařskou fakultu University Karlovy V roce 1994 složil atestaci z oboru ortopedie I. stupně a v roce 2002 atestaci z oboru ortopedie II.stupně. Je členem odborných společností: Česká společnost pro ortopedii a traumatologii, Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii,...
MUDr. Juraj Mosendz
MUDr. Juraj Mosendz je absolvent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Je držitel Osvědčení o specializované způsobilosti v oboru chirurgie a je členem České chirurgické společnosti. Přehled působišť: Nemocnice Jihlava (2004-2011) Oblastní nemocnice Mladá Boleslav...
MUDr. David Klein
MUDr. David Klein je absolvent II. lékařské fakulty University Karlovy, držitel Osvědčení o specializované způsobilosti v oboru chirurgie, držitel specializované atestace z cévní chirurgie a člen České transplantační společnosti Klinika kardiochirurgie Motol  ( srpen 1994 - březen...
1 | 2 | 3 >>