MUDr. Simona Paloušová

absolventka 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2004 pracuje na Klinice zobrazovacích metod fakultní nemocnice v Motole, kde se specializuje především na ultrazvukovou diagnostiku dětí i dospělých. Během radiologiské praxe absolvovala specializační kurzy zaměřené na sonografii a radiodiagnostiku dětí i dospělých.

Od září 2014 pracuje na částečný úvazek na radiodiagnostickém oddělení kliniky Palas Athena.