MUDr. Marek Brožek

MUDr. Marek Brožek

vedoucí lékař anesteziologie

Vzdělání:

1988 - 1996 –1. lékařská fakulta UK v Praze

1999 – atestace v oboru anesteziologie a resuscitace

2004 – licence ČLK v oboru anesteziologie a resuscitace

2005 – licence ČLK v oboru urgentní medicína

2006 – specializovaná způsobilost MZdČR v oboru anesteziologie a resuscitace

2006 – specializovaná způsobilost MZdČR v oboru urgentní medicína

 

Praxe:

1996 - 2002 – Klinika anesteziologie a resuscitace VFN v Praze

2000 – dosud – Záchranná služba ASČR Praha západ – nyní na VPP

2002 – dosud – ambulantní anesteziolog v privátní zdravotnické sféře

Členství:

ČLS JEP obor ARIM

ERC – European Resuscitation Council

 

Ambulantní anestézii se věnujeme od roku 2002. Od té doby prošlo našimi rukami několik tisíc pacientů, kteří se rozhodli podrobit se operačnímu zákroku ambulantně. Například v roce 2006 se jednalo o 2460 pacientů, kterým jsme v 1300 případech podali celkovou anestezii, 1000krát analgosedaci a ve 160 případech provedli subarchnodální blokádu. V celkovém počtu provedených celkových anestézií je zahrnuto i cca 300 dětských pacientů převážně ve věku kolem 3.let.  V roce 2007 počet našich pacientů ještě vzrostl na celkových 2750. Na tomto celkovém nárůstu se významně podílel počet provedených dětských celkových anestézií, který v tomto roce překonal číslo 400.