Mgr. Mária Čudejková

Mgr. Mária Čudejková

Ukončila magisterské studium fyzioterapie na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. V praxi se věnuje analýze pohybu, diagnostice, léčbě a prevenci poruch pohybového aparátu. Při léčbě dlouhodobého přetížení a degenerativních poškození využívá širokou skálu technik pro dosažení optimálního postavení kloubu a eliminaci vadného držení těla. Ve své praxi převážně pracuje s dospělými a dětmi. Majka vede skupinové cvičení.

Odborné kurzy:

  • Korekce chodidla
  • Míčková facilitace
  • Funkční trénink
  • Fyzioterapeutické postupy v těhotenství a po porodu
  • Kineziologické tejpování
  • Léčba metodou Ludmily Mojžíšové
  • Aplikace metody Roswith Brunkow
  • Prvky dynamické neuromuskulární stabilizace dle prof. Pavla Koláře

Motto: Lidské tělo je stvořeno pro pohyb, ne k sezení!