Mgr. Lucie Srovnalíková

Mgr. Lucie Srovnalíková

Lucka vystudovala magisterské studium fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. V terapii se snaží o to, aby se pacient naučil sám své tělo vnímat. Zaměřuje se na komplexní pohled pacienta a ne pouze na určitý problém, protože komplexně vedená terapie vede k návratu zdravého pohybu a života bez bolestí. Učí pacienta, aby preventivně předcházel obtížím pohybového aparátu. Ve své praxi se věnuje dětem a dospělým. Vede cvičení pro děti s vadným držením těla metodou SM systém a skupinové cvičení pro dospělé.

Odborné kurzy:

  • Instruktor zdravotního plavání II.třídy
  • Instruktor fitness licence B
  • Léčba metodou Ludmily Mojžíšové (některé druhy ženské sterility)
  • SM systém 1+ 2 část
  • McKenzie kurz A
  • Kinesiotaping
  • Masér pro sportovní a rekondiční masáže
  • Testová baterie MABC - 2
  • Brügger koncept, cvičení s therabandem

Motto: Při práci se mají víc pohybovat ruce nežli jazyk.