Mgr.Helena Zeiselová

Helena vystudovala magisterské studium na 2. lékařské fakultě Univerzity
Karlovy v Praze. Je zastáncem individuálního a komplexního přístupu s ohledem
na celkový stav pacienta, jeho fyzickou zdatnost a zkušenost. Snaží se
pacienty motivovat k aktivnímu přístupu ve své léčbě, pochopit souvislosti
v lidském těle, naučit je vnímat vlastní tělo a nově nabyté pohybové návyky
uplatnit i v běžném životě.

Odborné kurzy:

 • manuální lymfodrenáž
 • míčkování a dechová rehabilitace
 • kinesiotaping
 • posilování a strečink ve fyzioterapii (část A)
 • komplexní terapie krční páteře
 • odborný kurz o hypermobilitě
 • odborný workshop Feldenkraisovy metody
 • léčba dle metody Ludmily Mojžíšové
 • Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi
 • Dornova metoda
 • Myofasciální integrace (Rolfing) I.