Bc. Kamila Zemanová

Vystudovala bakalářské studium fyzioterapie na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V léčbě pacientů se věnuje cílené pomoci s odhalením příčin vašich problémů. V terapii se snaží využívat kombinaci různých přístupů. Ke každému pacientovi přistupuje jako k individualitě. Kamila pracuje převážně s dospělými lidmi středního a staršího věku.

Odborné kurzy:

  • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému
  • Mobilizační techniky
  • Terapeutické využití Kinesio Tapu
  • Propriofoot Concept
  • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace a její aplikace v praxi
  • Cvičení na míčích, labilních plochách a s overbally
  • Posturální cvičení s využitím labilních ploch
  • Postizometrické cvičení a rehabilitace organismu
  • Klasická masáž
  • Sportovní, regenerační a rekondiční masáže

Motto: Ježto pohybem všechno na světě se děje a zachovává, jest nejpřirozenější, aby vše živé okoušelo radost z pohybu.