Bc. Matúš marko

Matúš vystudoval bakalářské studium fyzioterapie na fakultě zdravotnických oborů Prešovské Univerzity. Profesní zkušenosti sbíral taky ve vojenském rehabilitačním ústavu, kde se věnoval hlavně pacientům s neurologickým postižením.

Pacienty se snaží vést k pochopení fungování jejich těla, což je nezbytné pro efektivní práci a cílenou rehabilitaci. Při léčbě pohybového aparátu využívá širokou škálu technik se zřetelem na individuální potřeby pacienta. Matúš Vás také naučí aplikovat zásady správného pohybu a držení těla do každodenního života.

Odborné kurzy:

  • Koncept Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
  • Hluboký stabilizační systém páteře
  • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice
  • Robotic Rehabilitation Therapy with Armeo Spring
  • NeuroMobilizační Terapie
  • Redcord Medical Neurac 1
  • Komplexní terapie bederní páteře a pánevního pletence
  • Cvičení na velkém míči, s overbally a labilními válci
  • Osový orgán - vyšetření, diferenciální diagnostika, léčba
  • Kinesiotaping a jeho využití ve fyzioterapii