Více o jednodenní chirurgii

Velký technický pokrok posledních let umožnil provádění operací v režimu jednodenní chirurgie. K provádění laparoskopických i laserových operací máme k dispozici moderní zařízení a přístroje. K vývoji dochází i v dalších oblastech, jako je například anestezie. Narkózy jsou dnes daleko šetrnější. Důležitým benefitem je skutečnost, že se jednodenní chirurgie specializuje pouze na určité spektrum operačních výkonů, kterých provádíme velké množství a tím pádem získáváme, pro tento specifický okruh operačních výkonů výrazně vyšší erudici. Operace pak pochopitelně trvají kratší dobu. Každé prodloužení operace, každé prodloužení narkózy má na pacienta dopad a jeho rekonvalescence po operaci je pak horší. Naším velkým zájmem je, abychom operovali co nejrychleji, co nejšetrněji tak, aby pacient byl skutečně po zmíněných 24 hodinách schopný, soběstačný a připravený jít do domácího ošetření. V případě že to zdravotní stav nedovolí, tolik se toho neděje, zůstane u nás o den, o dva déle. To se ale stává naprosto výjimečně.

Jednodenní chirurgie je totiž více než cokoliv jiného, režim pooperačního ošetřování pacientů, který je umožněn právě díky rozvoji technologie operování a to především s rozvojem laparoskopie, artroskopie a různých endovenózních možností ošetření, například křečových žil. Pacienti jsou díky těmto metodám, operacemi méně "zatěžováni / poškozováni" a není třeba, aby leželi tak dlouho v nemocnici. Je tedy možné, aby jejich pooperační rekonvalescence probíhala v domácím prostředí, samozřejmě za předpokladu, že mají zajištěnu veškerou péči o sebe a jejich zdravotní stav je tak dobrý, že domácí péče neohrožuje jejich správné pooperační hojení.

Pacienti si tento trend velice oblíbili, oceňují zejména možnost významně zkrátit dobu strávenou v nemocnici a léčit se doma, kde mají větší klid, své zvyklosti a jsou v daleko větší psychické pohodě. Domácí péče navíc prokazatelně urychluje dobu léčení.

Je však pravdou, že je také zhruba 5% pacientů, kteří jsou na nemocnici zvyklí, chtějí, aby o ně bylo pečováno po celou dobu pooperačního hojení a když už jdou do nemocnice, tak si chtějí poležet 3 dny, 5 dnů, 7 dnů, protože jsou tak zvyklí a režim jednodenní chirurgie jim nevyhovuje.