Historie jednodenní chirurgie

Hlavním důvodem vzniku jednodenní chirurgie byl nepoměr mezi tím, co by medicína na nejvyšší úrovní mohla svým pacientům nabídnout a tím co je ekonomika státu schopna a ochotna na tuto péči věnovat. Jinými slovy, medicína by dokázala, díky svému rozvoji a rozvoji lidského poznání poskytnout mnohonásobně dražší péči v mnohonásobně vyšším objemu, než na kterou má finanční prostředky kterákoliv ekonomika kteréhokoliv státu. Právě z toho důvodu bylo třeba, aby prostředky, které jsou státem věnovány na zdravotnictví, byly co nejefektivněji využívány. A to je jeden z hlavních důvodů, proč vůbec v Británii, v Americe, v západní Evropě vznikla jednodenní chirurgie. Zjednodušeně řečeno, je pro plátce zdravotního pojištění levnější.

V našich končinách se jednodenní chirurgie začala pomalu prosazovat na přelomu století. A jako vše nové se dostávala na svět pomalu, v různých modifikacích a v různých formách. Stejně pomalý byl rozvoj jednodenní chirurgie v naší republice. Předcházela tomu velká rozprava na téma, jaké operační výkony bude možné provádět v režimu jednodenní chirurgie.

V roce 2011 přijal výbor české chirurgické společnosti konkrétní seznam chirurgických výkonů, které je možné a vhodné bezpečně provádět v režimu jednodenní chirurgie. Jedná se o operační výkony, které pacienta nezatíží natolik, aby následně po operaci potřeboval pobyt na lůžku intenzivní péče, jsou to tedy výkony, které umožní, aby mohl pacient jít po 24 hodinách bezpečně a soběstačně do domácího ošetření. Jedná se o operace žlučníku, operace kýl, operace slepého střeva, operace dolních končetin, resp. žil dolních končetin, tedy křečových žil (varixů), operace související s onemocněním prsu, tedy i zhoubným onemocněním prsu, operace v oblasti konečníků, tzn. hemoroidy, píštěle nezhoubného charakteru. Zahrnuje plnou paletu bariatrických výkonů, tedy výkonů, které se provádějí u pacientů s nadváhou, Z jiných operačních oborů je zde paleta ortopedických zákroků jako je artroskopie, plastika zkřížených vazů v koleni. V ostatních oborech (oční, krční) jde tento rozvoj kupředu ještě větším tempem.