Techniky měkkých tkání

Měkké tkáně, kam řadíme kůži, podkoží, fascie a svaly jsou pro pohybovou soustavu velmi důležité díky jejich vzájemnému pohybu proti sobě. K jejich aktivaci dochází při každém pohybu, jak při pohybu končetin tak při pohybu trupu. Pohyb pohybového sytému by nebyl možný, pokud by se všechny měkké tkáně také nepohybovaly, a to vzájemným protažením a posunem.

Pokud dojde k poruše měkkých tkání dochází ke zhoršení posunlivosti a pohyblivosti tkání. Při tomto stavu dochází k patologii aktivního i pasivního pohybu. Tento patologický stav není pouze omezen na jeden segment, ale také na centrální úroveň. Při poškození na této úrovni dochází k přestavbě pohybového stereotypu a ke změnám dynamiky páteře. Tento stav se upravuje manipulací měkkých tkání.

Cílem techniky měkkých tkání je návrat k posunlivosti a pohyblivosti. Mezi techniky měkkých tkání řadíme ošetření trigger pointů, protažení kůže, protažení pojivové řasy, léčení hlubokých fascií, působení tlakem. Také sem patří ošetření jizev, které jsou uloženy v měkkých tkáních a jdou skrze všechny tkáně. Při špatné posunlivosti a pohyblivosti tkání v oblasti jizvy dochází ke vzniku tzv. aktivní jizvy. Ta často může být skrytou příčinou obtíží.