Senzomotorická stimulace

Senzomotoriká stimulace je metoda založená na neurofyziologickém podkladě. Zabývá se funkčními poruchami hybnosti vzniklými na podkladě svalového útlumu. Metodika pracuje s dvoustupňovým modelem motorického učení. První stupeň motorického učení je řízen kůrou mozkovou, což je velmi únavné. Postupně dochází k automatizaci pohybu – řízení pohybu se přesunuje na podkorovou úroveň.

Cílem cvičení je zlepšení svalové koordinace, zrychlení nástupu svalové kontrakce, úprava poruch rovnováhy, zlepšení držení těla a stabilizace trupu při stoji a chůzi, začlenění nových pohybových programů do běžných denních aktivit.

Jak vypadá terapie SMS?

Postup cvičení v rámci terapie je individuální. Při cvičení postupujeme podle metodické řady a náročnost cviků se zvyšuje postupně tak, aby byly využity všechny možnosti pro úpravu funkčních poruch pohybového aparátu. Při terapii se nejprve zaměřujeme na korekci postavení klenby nohy, důležité je správné zapojení svalů podporujících nožní klenbu k posturální korekci ve stoji. Korigovaný stoj je základním předpokladem pro balanční cvičení a je důležitý pro vnímání vlastního těla v prostoru. Poté přecházíme k cvičení na nestabilné ploše.

Pro koho je vhodná?

Senzomotorická stimulace je vhodná k prevenci a léčbe úrazů či bolestivých syndromů vzniklých na základě špatného držení těla. Metoda pozitivně ovlivňuje pohybový aparát, a tím pomáhá proti bolestem zad. Při léčbě poúrazového či pooperačního stavu zrychluje regeneraci. U sportovců je základním přínosem zkvalitnění reakční schopnosti organismu na podmínky terénu, což je velmi důležité pro prevenci úrazů.