Propriofoot

Jedná se o pomůcku, která se skládá ze 4 destiček tzv. balanční destičky. Destičky jsou od sebe barevně odlišeny a rozděleny na stabilní a nestabilní všemi směry. Cvičení na propriofootu lze doporučit všem věkovým kategoriím, ale u dětí se doporučuje cvičit až od 6 let věku, kdy dochází k dozrávání mozečku.

Na propriofootu se dá cvičit, jak preventivně tak i léčebně. Tyto balanční destičky se využívají k aktivaci a k posílení celé nohy, včetně nožní klenby, kotníků, kolene i kyčle. Cvičení na propriofootu  ovlivňuje držení těla a dochází k aktivaci stabilizační funkce trupu. Dochází také ke zvýšení kloubní pohyblivosti, a tím k nespecifické mobilizaci kloubních blokád.

Jak vypadá cvičení na propriofootu?

Cvičí se na boso a vždy se cvičí jen jedna noha.  Při cvičení se využívají dvě destičky, kdy se jedna dává pod patu a druhá pod špičku nohy. Cílem cvičení je udržet destičky v rovině a nedotýkat se hranou o zem. Důležité je osové postavení dolní končetiny a správné držení trupu.  Začíná se od nejjednodušších poloh ke složitějším.