Mobilizace páteře a měkkých tkání

Jde o léčbu, kdy dochází k omezení kloubní vůle. Nejčastěji dochází ke vzniku funkční blokády, kdy dojde ke změně rozsahu pohybu, fyziologické polohy a anatomické bariéry kloubu. Pokud je blokáda přítomna dochází ke změně svalového napětí kolem blokovaného kloubu a to tím, že svaly působí ve směru funkční blokády. Kloubní blokády vznikají nejčastěji na místech, kde dochází k přetěžování v důsledku jednostranného zatížení jak statického, tak i dynamického.

Mobilizací kloubů a páteře uvedeme kloub postupně do správné polohy a dochází ke zlepšení kloubní pohyblivosti a úlevě od bolesti. Touto metodou odstraňujeme bolesti na hrudi, bolesti hlavy, šíje, zad, horních a dolních končetin. Dále při potížích s dechem, při závratích a také při parestezii.