DNS

Dynamická neuromuskulární stabilizace dle Koláře (DNS)

Zakladatelem konceptu je Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.. Koncept je založen na principech zráni pohybového systému, tedy vývoje držení těla a procesu vývinu dítěte, který je nejintenzivnější v prvním roku života. S postupným zráním centrálního nervového systému (mozek, mícha) se teprve realizuje funkce svalů. Pohyb je výsledkem spuštění předem připraveného vzorce. Toto spuštění je zcela automatické. Cílem terapie tedy není změna funkce svalu, ale změna řídicího programu.

Jak vypadá terapie DNS?

Koncept využívá cvičení základních poloh vývoje dítěte, čím dosáhneme vyváženou aktivitu svalů stabilizačního systému, do kterého patří bránice, břišní svaly, zádové svaly a pánevní dno. V důsledku špatné funkce těchto svalů dochází k přetěžení páteře s postupním rozvojem změn jako je například výhřez meziobratlové ploténky, či vznik artrózy. Pro úpravu potíží i preventivní působení proti bolesti je důležité přesné určení příčiny vzniku poruch. Zlepšení aktivity a schopnost spolupráce těchto svalů je nezbytná pro pohybovou aktivitu horních a dolních končetin a je závislá na úpravě dechového stereotypu.

Pro koho je DNS vhodné?

DNS neřeší nadměrnou, či nedostatečnou silu svalů ani velikost svalové hmoty. Zabývá se správnou aktivitou svalů. Zapojení svalů a svalových skupin musí byt co nejefektivnější tak, aby klouby byli zatížené rovnoměrně. Terapie opravuje nesprávný pohybový program, který je uložený v centrálním nervovém systému. DNS je ideální volbou pro lidi, kteří trpí chronickými bolestmi, úponovými bolestmi kloubů nebo cítí jakýkoliv dyskomfort v oblasti pohybového systému a chtějí svůj problém řešit komplexně a aktivně.