Martin Šimáček DiS.

fyzioterapeut

" Snažit se být průvodcem v terapii a dosáhnout tak nejvíce možného "


Martin vystudoval  Vyšší zdravotnickou školu v oboru Diplomovaný fyzioterapeut. Pracuje s pacientem manuálními technikami a jasnou edukací jej směřuje k uvědomělému provádění cviků s hodnocením odezvy  organizmu na pohybovou léčbu. Pracuje především s dospělými pacienty. Pokud je to vhodné využívá k terapii kineziotaping, senzomotorickou stimulaci.   Preferuje respekt k diagnóze a zároveň k osobnosti pacienta. Motto: „ Snažit se být průvodcem v terapii a dosáhnout tak nejvíce možného“.   Odborné kurzy a semináře: Diagnostika a terapie funkčních poruch Senzomotorická stimulace Stabilita v pohybovém systému a hluboký stabilizační systém Nespecifické mobilizace Míčková facilitace Dornova metoda Kineziologické tejpování  MTC –základní kurz Vybrané metody diagnostiky a kinezioterapie u idiopatické skoliózy u dětí i dospělých Tejpování, klasické Stabilizace páteře