Martin Šimáček DiS.

fyzioterapeut

" Snažit se být průvodcem v terapii a dosáhnout tak nejvíce možného "


Martin vystudoval Vyšší zdravotnickou školu v oboru Diplomovaný fyzioterapeut a je certifikovaným terapeutem metody ACT. Pracuje především s dospělými a seniorskými pacienty.
Manuálními technikami a jasnou edukací vede pacienta k uvědomělému provádění cviků.
Následně spolu s pacientem vyhodnocují reakci organizmu na pohybovou léčbu.

Absolvované kurzy:
Certifikovaný terapeut metody ACT ( akrální koaktivační terapie)
Instruktor Nordic Walking
Diagnostika a terapie funkčních poruch
Senzomotorická stimulace
Stabilita v pohybovém systému a hluboký stabilizační systém
Nespecifické mobilizace
Kineziologické tejpování – MTC
Funkční trénink
Fenomén hlubokého stabilizačního systému
Míčková facilitace dle Jebavé