Martin Šimáček DiS.

Fyzioterapeut

" Snažit se být průvodcem v terapii a dosáhnout tak nejvíce možného "


Martin vystudoval  Vyšší zdravotnickou školu v oboru Diplomovaný fyzioterapeut. Pracuje s pacientem manuálními technikami a jasnou edukací jej směřuje k uvědomělému provádění cviků s hodnocením odezvy  organizmu na pohybovou léčbu. Pracuje především s dospělými pacienty. Pokud je to vhodné využívá k terapii kineziotaping, senzomotorickou stimulaci.   Preferuje respekt k diagnóze a zároveň k osobnosti pacienta.

Motto: „ Snažit se být průvodcem v terapii a dosáhnout tak nejvíce možného“.

 

Odborné kurzy a semináře:

  • Diagnostika a terapie funkčních poruch
  • Senzomotorická stimulace
  • Stabilita v pohybovém systému a hluboký stabilizační systém
  • Nespecifické mobilizace
  • Míčková facilitace
  • Dornova metoda
  • Kineziologické tejpování  MTC –základní kurz
  • Vybrané metody diagnostiky a kinezioterapie u idiopatické skoliózy u dětí i dospělých
  • Tejpování, klasické
  • Stabilizace páteře