MUDr. Patrik Pecák

vedoucí lékař

Specializace

Laparoskopické operace pro refluxní chorobu jícnu, skluzné a smíšené brániční kýly včetně hrudního žaludku.
Laparoskopické operace - kýly (tříselné, přední stěny břišní, v jizvě, pupeční), diastáza břišních svalů, žlučníky, slepá střeva.
Vyšetření jícnovou pH metrií / impedancí.
Ambulantní chirurgická léčba.

Ohodnoťte na Známý lékař.


MUDr. Patrik Pecák je absolvent 1. lékařské fakulty University Karlovy, držitel licence ČLK pro výkon samostatné praxe a pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru chirurgie. Od roku 2010 pracuje jako samostatný lékař na klinice jednodenní chirurgie Palas Athena se specializací na laparoskopické operace

člen České chirurgické společnosti JEP,

člen Sekce endoskopické a miniinvazivní chirurgie při ČCHS JEP

člen České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP

člen České herniologické společnosti