MUDr. Jiří Pečený

Lékař


Vystudoval 1.lékařskou fakultu University Karlovy
V roce 1994 složil atestaci z oboru ortopedie I. stupně a v roce 2002 atestaci z oboru ortopedie II.stupně.

Je členem odborných společností:
Česká společnost pro ortopedii a traumatologii, Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii, Společnost pro pojivové tkáně České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a členem European Foot and Ankle Society.

Postgraduální praxe:
* MEDTEMPL s.r.o., privátní lékařská praxe Praha 10
* Konzultační činnost v oboru ortopedie Sante s.r.o, Praha 1, Palas Athena s.r.o., Praha 4, Salubra s.r.o., Praha 5
* Nemocnice s poliklinikou Praha Italská – operace končetinových kloubů včetně statických vad přednoží, ambulance
* Oblastní nemocnice Příbram, ortopedicko – traumatologické oddělení – operace endoprotéz a úrazů velkých končetinových kloubů
* Artroskopické centrum Nemocnice Beroun – artroskopické operace
* Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2.lékařské fakulty a FN v Motole, vedoucí lékař Jednodenní ortopedické chirurgie, přednášková, publikační a výuková činnost, sportovní lékař fotbalového oddílu Slavie Praha
* Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, vedoucí lékař ortopedické části
* Krajská nemocnice Kladno, Příbram, sportovní lékař Olymp Praha

Profesní zaměření:
diagnostika aterapie akutních i chronických obtíží pohybového aparátu s využitím artroskopické operační techniky, sonografie pohybového aparátu včetně novorozeneckých kyčelních kloubů, sportovní a manuální medicína