Mgr. Markéta Vychodilová

fyzioterapeut

" „Tělesná cvičení mohou nahradit mnoho léků, ale žádný lék na světě nemůže nahradit tělesná cvičení.“ (Mosso 1846 - 1910) "


Vystudovala bakalářské studium na 3. lékařské fakultě UK a magisterské studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK.
Při práci s pacientem uplatňuje komplexní náhled v diagnostice obtíží.
Zaměřuje se na zjištění příčin pacientových obtíží, které ve svém důsledku mohou způsobovat bolest či pohybové omezení.
Při cvičení a diagnostice využívá zejména prvky jógové terapie a metodu DNS dle prof. Koláře.
Při léčbě funkční sterility u žen využívá znalosti z kurzu Mojžíšové.

Odborné kurzy a certifikáty:
Rehabilitační léčba některých druhů ženské funkční sterility metodou Ludmily Mojžíšové 
Metoda DNS dle prof. Koláře, část A, B
Využití jógy v terapii vertebrogenních poruch 
Terapeutické využití Temtex tapu
Kurz zdravotníka zotavovacích akcí pro děti a dorost