Mgr. Helena Zeiselová

vedoucí fyzioterapeut


Vystudovala bakalářský obor fyzioterapie na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a následně pokračovala magisterským studiem na 2. lékařské fakultě UK, které dokončila v roce 2015. Ve své terapii kombinuje mnoho různých fyzioterapeutických přístupů. Doménou jejích terapií je koncept DNS dle pana prof. Koláře, metoda Ludmily Mojžíšové, terapie spoušťových bodů a léčba viscerovertebrálních vztahů. Ráda pracuje s lidmi, jimž je pohyb blízký, kterým záleží na svém zdravotním stavu a jsou připraveni aktivně spolupracovat.

Absolvované kurzy:

DNS dle prof. Koláře – certifikovaný terapeut
DNS se zaměřením na běžce + běžecká analýza
Rehabilitační léčba některých druhů ženské funkční sterility metodou Ludmily Mojžíšové
Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi (Bitnar)
Manuální lymfodrenáže
Posilování a strečink ve fyzioterapii
Kinesiotaping
Terapie spoušťových bodů
Celostní přístup v ošetření jizev
Úvod do umění rolfingu