Bc. Tereza Macháčková

fyzioterapeut

" "Hýbejme se. A hýbejme se rádi." "


Absolvovala obor fyzioterapie na fakultě zdravotnických studií na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem.
Zaměřuje se na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového aparátu.
V terapii se snaží využívat kombinaci různých konceptů a metod.
Klade důraz na úctu a empatii ke každému pacientovi a respekt ke každé diagnóze.
Z Psychiatrické nemocnice Bohnice, kde strávila roční stáž, si odnáší zkušenost, že somatické potíže jdou ruku v ruce s problémy psychickými a onu zkušenost také zohledňuje při diagnostice a terapii.