Bc. Tereza Loušová

fyzioterapeut


Vystudovala bakalářský obor fyzioterapie na JU v Českých Budějovicích. Při práci klade důraz na pozitivní motivaci a jedinečnost každého pacienta. Při sestavování konkrétní terapie zohledňuje nejen pacientovu diagnózu, ale i jeho volnočasové aktivity, charakter zaměstnání, množství volného času, věk, kondici a mnoho dalších. Nejčastěji v terapii využívá kombinaci manuálních technik s různými fyzioterapeutickými metodami s cílem co nejefektivnějšího odstranění potíží. Absolvovala kurz Kinesiology tapingu. V nejbližší době se plánuje zúčastnit kurzu o čelistním kloubu a tinnitu.