Bc. Martin Harus

fyzioterapeut


Vystudoval bakalářský obor fyzioterapie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Motole. Věnuje se širokému spektru pacientů od školních dětí až po vážené seniory. Těší ho dobře fungující spolupráce, při které s pacientem nalezne prvotní příčinu obtíží a následné úspěšné řešení v terapii. Ve své praxi kombinuje aktivní cvičení spolu s pasivními manuálními metodami.