Bc. Jitka Zeislová

fyzioterapeut


Díky studiu na 2. lékařské fakultě UK má velmi blízko ke konceptu DNS dle Koláře, se kterým pracuje asi nejčastěji a nejraději. Při své práci také ráda využívá další techniky, například prvky sensomotoriky a PNF. Samozřejmě využívá i pacienty milované techniky měkkých tkání, protože manuální kontakt podle ní ve fyzioterapii, hned po pohybu jako takovém, hraje velkou roli. Čím dál tím víc se přiklání k názoru, že nezastupitelnou roli v rehabilitaci bolestivých stavů hraje silový, nebo alespoň odporový, trénink. Baví ji hledání souvislostí mezi pohybovým aparátem a jednotlivými orgány, tedy viscerální terapie. S tím se pojí také to, že ráda překvapuje pacienty tím, s čím může fyzioterapie pomoci – např. diagnóza BPPV, pálení žáhy, obstipace, bolestivá menstruace, atd. Mezi absolvované kurzy patří DNS (A+B), Kineziotaping a Mobilizace.