Bc. Dominik Syrový

fyzioterapeut


Vystudoval bakalářské studium na 2. lékařské fakultě UK.

Absolvované kurzy:
Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu