Radiofrekvenční ablace

Radiofrekvenční ablace (zkráceně RF ablace) je moderní mini invazívní metoda lokální terapeutické destrukce tkáně, využívající tepelného účinku procházejícího elektrického proudu o frekvenci řádově stovek kHz. Metoda destrukce tkáně je založena na tepelných účincích elektrického proudu o frekvenci 500-1000 kHz. Vysoká frekvence procházejícího proudu má tu výhodu, že nedráždí nervy, svaly a srdce. Do poškozené žíly se zavádí vlákno s elektrodou na konci, která generuje proud a tím dochází k poškození žilní stěny s následně k jejímu uzavření.

Celý výkon včetně přípravy pacient absolvuje cca za 30 - 40 minut. Celou operaci lékaři provádí pod kontrolou ultrazvukového přístroje

2 hodiny po výkonu odchází pacient domů a za 2 dny může do práce. 

Tento zákrok se v dnešní době řadí mezi nejvíce se rozvíjející zákroky, co se týče šetrnosti a kosmetického výsledku. Po zákroku zůstanou jen minimální krevní podlitiny, které do měsíce zmizí a nezůstávají žádné jizvy. Pacientům stačí nosit kompresní punčochy jen zhruba 2 týdny. Po výkonu mohou prakticky okamžitě chodit, nejsou omezeni při běžných pohybových a pracovních aktivitách, výkon nevyžaduje pracovní neschopnost.

Metoda je vhodná zejména pro pacienty, kteří z pracovních či jiných časových důvodů nemohou podstoupit metodu klasickou, nebo pro pacienty, kteří se obávají celkové anestézie, bolestí následujících po absolvování klasické metody či neakceptují její kosmetický efekt.

Tato metoda není hrazena zdravotní pojišťovnou a cena zákroku je při zákroku na jedné končetině 15 tisíc Kč, při zákroku na obou dolních končetinách současně 20 tisíc Kč.