endovenózní Laserová terapie

Jedná se o minimálně invazivní způsob léčby varixů (křečových žil), který se prosazuje čím dál více. Provádí se většinu v lokální anestézii ( tumescentní anestézie ) samotné nebo v kombinasici s analgosedací.  Do poškozené křečové žíly se zavede laserové vlákno a žíla je v poškozeném úseku uzavřena (zatavena). Celý výkon včetně přípravy pacient absolvuje cca za 30 - 40 minut. Celou operaci lékaři provádí pod kontrolou ultrazvukového přístroje

Tento zákrok patří v dnešní době mezi nejvíce rozvíjející se zákroky, co se týče šetrnosti a kosmetického výsledku. Po tomto zákroku zůstanou jen minimální krevní podlitiny, které do měsíce zmizí a nezůstávají žádné jizvy. Pacientům stačí nosit kompresní punčochy jen zhruba 2 týdny. Po výkonu mohou prakticky okamžitě chodit, nejsou omezeni při běžných pohybových a pracovních aktivitách, výkon nevyžaduje pracovní neschopnost.

Metoda je vhodná zejména pro pacienty, kteří z pracovních či jiných časových důvodů nemohou podstoupit metodu klasickou, nebo pro pacienty, kteří se obávají celkové anestézie, bolestí následujících po absolvování klasické metody či neakceptují její kosmetický efekt.

Tato metoda není hrazena zdravotní pojišťovnou a cena zákroku je od 1.3.2018 při zákroku na jedné končetině 17 tisíc Kč, při zákroku na obou dolních končetinách současně 22 tisíc Kč.