Fasciální terapie

Fascie je pojivová tkáň, která obaluje veškeré prvky lidského těla. Tvoří trojdimenzionální síť propojující všechny svaly, orgány, nervy, cévy a další struktury. Fascie je velmi významná funkční jednotka těla, která má za úkol spojovat a současně oddělovat a chránit celý náš tělesný systém. Mimo to má i důležitou informační složku.

Fasciální manipulace je účinná při léčbě běžných bolestivých stavů, které často vidíme ve své praxi. Zároveň nám pomáhá řešit chronické a recidivující stavy, kdy klienti uvádějí, že „již vše bylo vyzkoušeno“, ale léčba je stále bez efektu. Příčinou aktuálních potíží totiž mohou být často i dávná zranění díky funkčnímu poškození fascie. Poškozená fascie dlouhé měsíce ovlivňuje kvalitu pohybu a vnímání našeho těla, a ve výsledku tak může vyústit v bolestivý stav. V rámci diagnostiky se snažíme odhalit primární příčinu obtíží, provedeme detailní anamnézu podle vyšetřovacího protokolu, provedeme pohybové testy a následně vyšetřuje přímo na fascii. Pomocí manipulace specifických bodů na fascii se nám obvykle daří obnovit bezbolestný pohyb a kvalitu vnímání pohybu.

Často je efekt okamžitý, jindy trvá několik terapií, než se fasciální systém znovu vybalancuje, avšak obvykle po každé terapii již můžete pociťovat změnu.

Kontraindikace jsou obdobné jako u ostatních fyzioterapeutických technik, tedy horečnaté stavy, trombóza, těžká imunitní oslabení a krvácivé stavy. Je potřeba také určitá forma spolupráce pacienta a dodržování zásad po terapii, tj. pac. by se měl po dobu následujících 2 dnů vyvarovat velké fyzické zátěže. Je-li bolest po ošetření silná, doporučuje se užít paracetamol (nesmí se užívat NSAID léky nebo ledovat). 2-3 dny po ošetření může dojít k progresu symptomů a ošetřená oblast může být bolestivá.