Povinnost nosit roušku při pobytu ve zdravotnických zařízeních trvá i po 1.7.2020

Na základě tiskové zprávy vydané dne 29.6. 2020 Ministerstvem zdravotnictví je použití roušky nadále povinné ve  všech zdravotnických nebo sociálních zařízeních.