OŠETŘUJEME POUZE AKUTNÍ PŘÍPADY!!!!!

Provoz čekárny je omezen max. počtem 5 lidí, ostatní, prosím, vyčkejte na vyzvání ke vstupu do budovy.

S ohledem na rozhodnutí vlády, kdy je od půlnoci 16. března – 24. března 2020 od 6.00 hod. vyhlášeno omezení volného pohybu osob, až na vymezené nezbytné výjimky, ošetřujeme pouze akutní případy

Pacienti, kteří jsou objednáni na plánovanou kontrolu či výkon, nevstupujte, prosím, do budovy a zavolejte si po ukončení opatření o nový termín.